Download Mẫu Xác Nhận Thu Nhập Tại Cơ Quan Công Ty Nơi Công Tác Làm Việc

2690 lượt xem

Ngày đăng: 11:31:54 Chiều 21/02/2016

Qúy khách hàng trả lương bằng tiền mặt qua công ty xin mẫu xác nhận thu nhập theo mẫu chung này của ngân hàng.

Download bản mềm kick >>> Tại Đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHI TRẢ THU NHẬP

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………….

 

Tên cơ quan:………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận và cam kết:

Ông/Bà:……………………………………………………………. Sinh ngày: ………………………………………………..

CMND số: ……………………………………. do:………………………cấp ngày…../…../………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………..……………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………………….

Hợp đồng lao động:    ¨ Biên chế      ¨ Không xác định thời hạn

                                    ¨ Có thời hạn (Thời hạn hiệu lực từ:………….…..đến…………..….)

                                    ¨ Khác (……………………………………………………………….)

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác:………………………………………………………………………………………………………

Mức thu nhập hiện tại do Cơ quan, đơn vị chi trả:…………………………………………………………..

– Mức lương chính:………………………………VNĐ/tháng

– Thu nhập khác:………………………………….VNĐ/tháng

Diễn giải các nguồn thu nhập khác:………………………………………………………………………………..

Liệt kê thu nhập được trả trong 3 tháng gần nhất:

Tháng……: …………………………VNĐ/tháng     ¨ Trước thuế              ¨ Sau thuế

Tháng……: …………………………VNĐ/tháng     ¨ Trước thuế              ¨ Sau thuế

Tháng……: …………………………VNĐ/tháng     ¨ Trước thuế              ¨ Sau thuế

Thời gian đóng BHXH tại Cơ quan: từ:…………………………….…..đến………………………………..….

 

Xác nhận của Cơ quanHà Nội, ngày …. tháng …. năm …….
Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và thu nhập nêu trên là chính xác(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

Mọi ý kiến thắc mắc quý khách có thể gọi hotline để được tư vấn chi tiết hướng dẫn làm hồ sơ.

Download Mẫu Xác Nhận Thu Nhập Tại Cơ Quan Công Ty Nơi Công Tác Làm Việc
5 (100%) 2 votes

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Liền kề Thanh Hà - Mường Thanh

- 1,45 tỷ/lô nhận đất tự xây dựng

- DT= 75m2, 85m2, 90m2, 100m2

18tr/m2

Hotline: 0964.096.333

Bảng báo giá

Ý kiến bạn đọc


TOP