HOTLINE: Đình Doanh 0969.806.999 - Quốc Cường 0981.492.888

Mẫu xác nhận tình trạng chưa có nhà cho người làm công chức nhà nước

Ngày đăng: 7:37:12 Chiều 25/02/2016

Phụ lục số 01
(Mẫu Giấy xác nhận về nơi công tác và thực trạng nhà ở của cán bộ công chức,
viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
khi vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao
gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2014/TT-BXD ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NƠI CÔNG TÁC VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở
KHI VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG VƯỢT QUÁ
1,05 TỶ ĐỒNG

 

Tên Cơ quan, đơn vị1. ………………………………………………………………..xác nhận:

Ông (bà): . ……………………………………………………………………………………………..
CMND số . …………………………. , cấp ngày…………tháng………….năm……………..
Nơi cấp . ………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp:……….. …. …. …. … . ……………………………………………………………..
Hiện đang công tác tại: . …………………………………………………………………………..
Thực trạng về nhà ở hiện nay2:. …………………………………………………………………

………, ngày ……. tháng ……năm ……..                                                                 Thủ trưởng đơn vị                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

1 Tên cơ quan, đơn vị quản lý của người được xác nhận;
2 Xác nhận chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 8 m2sửdụng/người

3.3/5 - (11 bình chọn)

HOTLINE: Đình Doanh 0969.806.999 - Quốc Cường 0981.492.888

Ý kiến bạn đọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CC HH02 Thanh Hà

- Trung tâm quận Hà Đông

- Diện tích 52 - 55 - 64 - 69 - 76m2

- Hỗ trợ vay gói Thương Mại

9,5tr/m2

Hotline: 0981.492.888

Bảng Báo Giá Chung Cư Thanh Hà Mới Nhất Năm 2020


TOP