penthouse thanh hà

penthouse hh01b thanh ha cineco 5

PENTHOUSE THANH HÀ

PENTHOUSE THANH HÀ CIENCO 5 MƯỜNG THANH. Penthouse HH01 Thanh hà B vị trí B1.4 Nhà Vườn trên cao lý Tưởng. Đã mở bán chính thức 4/11/2016

Chi tiết

Sơ Đồ Thiết Kế Căn Hộ


TOP