HOTLINE: Đình Doanh 0969.806.999 - Quốc Cường 0981.492.888

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Mầm Non Xã Cự Khê (KĐT Thanh Hà), Thanh Oai, Hà Nội

Ngày đăng: 3:15:31 Chiều 15/09/2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON CỰ KHÊ

 
Số: 36 /KH- MNCK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

 
Cự Khê, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2017 – 2018

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non;

       Thực hiện Kế hoạch số 266/ KH-GD&ĐT ngày 12 tháng 5  năm 2017 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 – 2018.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, trường mầm non Cự Khê xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho cha mẹ học sinh, góp phần tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
 3. Điều tra chính xác só trẻ từng độ tuổi trên địa bàn, đảm bảo đủ phòng học so với chỉ tiêu tuyển sinh được giao và nhhu cầu thực tế của địa phương.
 4. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
 5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
 6. NỘI DUNG
 7. Đối tượng, Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh

Đối tượng:

Các cháu trong độ tuổi quy định hiện đang sinh sống tại địa bàn xã Cự Khê và có  hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã.

Phương thức: Xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh: 178 cháu. Trong đó:

 • Trẻ 5 tuổi – sinh năm 2012: 35 cháu
 • Trẻ 4 tuổi – sinh năm 2013: 9 cháu
 • Trẻ 3 tuổi – sinh năm 2014: 42 cháu
 • Trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng: 92 cháu
 1. Hồ sơ dự tuyển
 • Đơn xin học (theo mẫu của trường)
 • Bản sao giấy giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu)
 • Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn.
 1. Thời gian tuyển sinh
 • Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 22/6/2017.
 • Tuyển sinh trực tiếp các độ tuổi từ ngày 1/7/2017 đến hết ngày 15/7/2017.
 • Vẫn Tuyển bổ sung
 1. Hồ sơ lưu công tác tuyển sinh

Kết thúc tuyển sinh hoàn thiện 02 bộ hồ sơ gồm:

 • Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh;
 • Biên bản bàn giao hồ sơ trẻ 5 tuổi cho trường tiểu học;
 • Kế hoạch tuyển sinh của trường;
 • Báo cáo nhanh thực hiện công tác tuyển sinh;
 • Biên bản xét tuyển;
 • Danh sách ứng dự tuyển;
 • Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có)
 • Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh.
 • Lưu ý: Hồ sơ 01 bộ lưu tại trường, 01 bộ nộp phòng GD&ĐT
 • TỔ CHỨC THỰ HIỆN
 1. Ban giám hiệu

Chủ động phân công cán bộ điều tra cập nhật số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, báo cáo phòng GD&ĐT dự thảo kế hoạch tuyển sinh; xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018; tham gia đầy đủ các hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sịnh do phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

Thành lập Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập.

Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND  huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai tuyển sinh trực tuyến.

Từng bước tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác tuyển sinh trực tuyến

 1. Hội đồng tuyển sinh:

Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch, hoàn thiện các báo cáo trong công tác tuyển sinh đúng quy định khi kết thúc tuyển sịnh.

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo,giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho các cháu và các bậc phụ huynh:

 • Từ 19/6 – 22/6 trực tuyển sinh trực tuyến

+ Khu A: Đ/c Lê Thị Minh Sáu, đ/c Lê Thị Hồng Liên

+ Khu B: Đ/c Nguyễn Thị Vui, đ/c Nguyễn Thị Thoan

*Từ 27/6 đến 30/6 tổng hợp số lượng trẻ 5 tuổi đăng kí tuyển sinh trực tuyến

– Từ 01/7 đến 15/7 tuyển sinh trực tiếp tại 2 khu

*Khu A

– Đ/c Vũ Thị Ngọc

– Đ/c Lê Thị Minh Sáu

– Đ/c Lê Thị Hồng Liên

– Đ/c Vũ Hải Yến

– Đ/c Lê Thị Liên

*Khu B:

– Đ/c Đào Thị Thúy

– Đ/c Đặng Thị Thu Trang

– Đ/c Nguyễn Thị Vui

– Đ/c Nguyên Thị Thoan

*Lưu ý khi tổ chức tuyển sinh:

Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kĩ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, … trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi rõ vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

 1. Giáo viên, nhân viên

Có trách nhiệm điều tra cập nhật số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn toàn xã

*Phân công cụ thể như sau:

+ Đ/c Đặng  Thị Hiền, Đặng Thị Thu Trang điều tra khu vực Cự Đà, Khúc Thủy;

+ Đ/c Nguyễn Thị Tiền, Vũ Thanh Hoa điều tra khu vực miền Khê Tang

Tuyền truyền và hướng dẫn phụ huynh học sinh trong quá trình tuyển sinh;

Tiếp nhận những trẻ mới phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ trong thời gian nghỉ hè

 1. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Ngày 04/5/2017 nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh
 • Ngày 08/6/2017 nộp danh sách hội đồng tuyển sinh qua mạng.
 • Ngày 15/6/2017 nhận Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh tại phòng GD&ĐT;
 • Từ 1 – 15 tháng 6/2017 tiến hanh điều tra cập nhật số trẻ trên địa bàn xã;
 • Ngày 18/7/2017 nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh qua mạng, tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có)
 • Ngày 24/7/2017 các trường nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 của trường mầm non Cự Khê trên địa bàn xã Cự Khê, yêu cầu các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện khi có vướng mắc các bộ phận báo ngay về Ban giám hiệu để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận

– Phòng GD&ĐT ( để b/ cáo);            

– Hội đồng tuyển sinh  (Để t/hiện);

– Lưu VT.                                                                           

                                                                                  

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

Đào Thị Phương Nghi

– Những hình ảnh trường mầm non xã cự khê.

17201029 782854098528825 8058073769031970000 n 18342662 1761085497515884 8441084112028583774 n 18698060 1767667166857717 4239370752328193183 n

– Những cư dân về sinh sống tại khu đô thị thanh hà cienco 5 mường thanh có thể đến trực tiếp trường mầm non cự khê để tìm hiểu thông tin cho con em mình học tập tại đây.

5/5 - (4 bình chọn)

HOTLINE: Đình Doanh 0969.806.999 - Quốc Cường 0981.492.888

Ý kiến bạn đọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CC HH02 Thanh Hà

- Trung tâm quận Hà Đông

- Diện tích 52 - 55 - 64 - 69 - 76m2

- Hỗ trợ vay gói Thương Mại

9,5tr/m2

Hotline: 0981.492.888

Bảng Báo Giá Chung Cư Thanh Hà Mới Nhất Năm 2020


TOP